Sisu klasside kaupa

5. klass

6. klass

Naturaalarvud

Harilikud murrud

Naturaalarvude liitmine ja lahutamine

Harilike murdude liitmine ja lahutamine

Avaldis. Võrrand

Murdude teisendamine

Naturaalarvude korrutamine ja jagamine

Harilike murdude korrutamine ja jagamine

Algarvud ja kordarvud

Protsendid

Geomeetrilised kujundid

Ringjoon ja ring

Harilikud murrud

Geomeetrilisi konstruktsioone. Kolmnurk

Kümnendmurrud

Ruumilised kujundid

Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine

Positiivsed ja negatiivsed arvud

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine

 

Ruumilised kujundid