Kasutatud allikad

Abel, E., Abel, M., Kaasik, Ü. Koolimatemaatika entsüklopeedia. Tartu: Ilmamaa, 1998.
Belials, K. Matemaatika õpik-tööraamat I klassile I osa. Tln: Avita, 2003.
Belials, K. Matemaatika õpik-tööraamat I klassile II osa. Tln: Avita, 2003.
Belials, K. Matemaatika 3. klassile. Tln: Avita, 2001.
Görke, L. jt. Risti-rästi läbi matemaatika. Tln: Valgus, 1984.
Jürimäe, E., Velsker K. 1984. Matemaatika käsiraamat IX — XI klassile. Tln: Valgus, 1984.
Kaasik, K., Cibulskaite, N., Strickiene, M. Matemaatika õpik VI klassile. Tln: AVITA, 2002.
Kaasik, K., Cibulskaite, N., Strickiene, M. Matemaatika õpik V klassile. Tln: AVITA, 2001.
Kaasik, K., Balèytis, B. Matemaatika õpik 4. klassile. Tln: Avita, 2001.
Kaasik, K., Matemaatika õpik 4. klassile I ja II osa. Tln: Avita, 2005.
Kaasik. K., Lepmann, L. Väike metoodikaraamat II kooliastme matemaatikaõpetajale. Tln: AVITA, 2002.
Kasemaa, P., Lind, A. Matemaatika käsiraamat IV - VIII klassile. Tln: Valgus, 1982
Miksikese õppekeskkond. http://www.miksike.ee/.
Piht, S. Matemaatika õpik-tööraamat II klassile I osa. Tln: Avita, 2004.
Piht, S. Matemaatika õpik-tööraamat II klassile II osa. Tln: Avita, 2004.
Polya, G. Kuidas seda lahendada. Tln: Valgus, 2001.
Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava. Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 25. 01. 2002. a määrusega nr 56 (RT I 2002, 20, 116), jõustunud 1. 09. 2002.
Telgmaa, A., Nurk, E. Matemaatika VI klassile I osa. Tln: Koolibri 2002.
Telgmaa, A., Nurk, E. Matemaatika VI klassile II osa. Tln: Koolibri 2002.