Matemaatika põhivara 5. ja 6. klassile

Matemaatika põhivara on mõeldud kasutamiseks lisamaterjalina matemaatika õppimisel 5. ja 6. klasside õpilastele, samuti neile, kes aitavad õpilastel teadmisi omandada (õpetajad, vanemad jne). Elektroonilisse teatmikku on koondatud mõisted riikliku õppekava matemaatika ainekavast 1. — 6. klassini. Eesmärk oli koostada kogumik, mis hõlmaks matemaatika-alaseid mõisteid ning nende rakendusi ülesannete lahendamisel, mis peaks õpilasel olema omandatud 6. klassi lõpuks.

Õppematerjal koosneb mõisteid selgitavatest HTML-lehtedest, milleni on võimalik jõuda erinevate sisukordade kaudu.
Sisukaart
Kuidas kasutada?

Toetajad
Õppematerjali valmistamist toetas Tiigrihüppe Sihtasutus.
Õppematerjali avaldamiseks andis serveriruumi kasutamiseks EENet.

Tegijad
Õppematerjali koostas Anne Tiits (kontakt: anne.tiits "ät" mail.ee). Põhivara valmimisele aitasid kaasa sisu osas õpetajad Jaana Roht, Riina Kiting, Helen Kaasik, retsensendid Kalju Kaasik, Anu Palu, Piret Luik ning toimetaja Esta Erit. Veiko Somelar ja Alo Tiits olid abiks tehnilise teostuse osas. Suured tänud neile kõigile.

Kasutatud allikad