Aasta

Aasta on ajavahemik, mille jooksul Maa teeb ühe tiiru ümber Päikese. Aastas on 12 kuud. Aastas on 365 või 366 päeva. Iga neljas aasta on tavaliselt liigaasta. Liigaastas on 366 päeva (ainult liigaastas on 29. veebruar).
Aasta on liigaasta, kui aastaarv jagub 4-ga, välja arvatud juhul, kui see jagub 100-ga, kuid mitte 400-ga.


Teemaga seotud mõisteid: ajamõõdud, kuu, ööpäev, kalender, jaguvuse tunnused.