Absoluutväärtus

Mis tahes positiivse arvu ja arvu 0 absoluutväärtus on võrdne arvu endaga, negatiivse arvu absoluutväärtus on võrdne tema vastandarvuga.

Arvu absoluutväärtus on seda arvu arvteljel kujutava punkti kaugus nullpunktist.

arvtelg

Liiguta hiir järgmistele arvudele, siis näed joonisel arvu absoluutväärtust.

-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.


Teemaga seotud mõisteid: arvtelg, vastandarv.