Aeg

Kui palju on jäänud aega sinu järgmise sünnipäevani? Selleks, et teada saada, vajuta hiirega siia.

Erinevate ajavahemike mõõtmiseks sobivad erinevad ajamõõdud.

Missugustes ühikutes on mõistlik mõõta järgmisi ajavahemikke:


Teemaga seotud mõisteid: ajamõõdud, sekund, minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta, sajand, ajaühikute teisendamine, ajaühikute liitmine, ajavahemike arvutamine.