Aktsia ja dividend

Ettevõtted võivad moodustada aktsiaseltse.

Kui aktsiaselts vajab tootmise laiendamiseks raha, siis müüakse väärtpabereid, mida nimetatakse aktsiateks.

See, kes ostab endale aktsia, on aktsionär. Aktsia tõestab, et aktsionärile kuulub osa aktsiaseltsi põhikapitalist.

Aktsiaseltsid maksavad aktsionäridele oma kasumist kord aastas osatulu ehk dividende, mida väljendatakse protsentides aktsia nimihinnast.


Teemaga seotud mõisteid: protsendi mõiste, protsentarvutus.