Algarvud

Jaguvuse põhjal saab arve jagada algarvudeks ja kordarvudeks.

Algarvud
Algarvuks nimetatakse ühest suuremat naturaalarvu, millel on ainult kaks tegurit (arv 1 ja arv ise).
Näiteks 17 on algarv, sest tema teguriteks on ainult kaks arvu: 1 ja 17.
Algarvude tabel.

Kordarvud
Kordarvuks nimetatakse naturaalarvu, millel on enam kui kaks tegurit.
Näiteks 36 on kordarv, sest tema teguriteks on 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ja 36.

Arv 1
Arv 1 ei ole algarv ega kordarv, sest tal on ainult üks tegur.

Sisesta arv, vajuta nuppu ja kontrolli, kas arv on algarv või mitte.

Sisesta naturaalarv.


Teemaga seotud mõisteid: arv ja number, arvu tegurid, naturaalarvud.