Alusnurk

Võrdhaarse kolmnurga aluse lähisnurki nimetatakse alusnurkadeks ja aluse vastasnurka tipunurgaks.

Võrdhaarse kolmnurga alusnurgad on võrdsed.

Võrdkülgse kolmnurga alusnurgad ja tipunurk on võrdsed.

võrdhaarsed kolmnurgad

Teemaga seotud mõisteid: kolmnurk, kolmnurga alus ja kõrgus, võrdhaarne kolmnurk, võrdkülgne kolmnurk.