Aritmeetiline keskmine

Antud arvude aritmeetiliseks keskmiseks nimetatakse arvu, mis saadakse antud arvude summa jagamisel liidetavate arvuga.

Näide 1.
On antud arvud 3, 4, 5 ja 6.

Leiame nende arvude aritmeetilise keskmise.
1) Leiame summa: 3 + 4 + 5 + 6 = 18.
2) Jagame summa liidetavate arvuga 18 : 4 = 4,5.
Seega nende arvude aritmeetiline keskmine on 4,5.

Lahendamiseks sobib ka avaldis
(3 + 4 + 5 + 6) : 4.

Näide 2.
Leia oma tunnistusel olevate hinnete aritmeetiline keskmine. Selleks sisesta esmalt hinded.
Hinnete sisestamiseks vajuta siia.


Teemaga seotud mõisteid: mood, sagedustabel.