Vali hinded ja vajuta nuppu „arvuta”

Emakeele hinne:

Matemaatika hinne:         

Inglise keele hinne:

Vene keele hinne:

Ajaloo hinne:

Loodusõpetuse hinne:

Kunstiõpetuse hinne:

Tööõpetuse hinne:

Muusikaõpetuse hinne:

Kehalise kasvatuse hinne: