Arv ja number

Arv oli algul loendamise tulemus. Seoses erinevate matemaatiliste tehete kasutuselevõtuga on naturaalarvude kõrvale tulnud ka teisi arve: jagamisega seoses harilikud murrud ja kümnendmurrud, lahutamisega seoses negatiivsed arvud jne. Esimesel kuuel kooliaastal tutvutakse erinevate ratsionaalarvudega.

Numbrid on sümbolid, millega arvud üles märgitakse.

Meie kasutame arvude kirjutamisel araabia numbreid, neid on kokku kümme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 0.

Järjekorra märkimiseks kasutatakse järgarve. Järgarvu märkimisel araabia numbritega lisatakse arvule punkt. Näiteks 3. tähendab „kolmas”.

Järgarvude märkimisel kasutame vahel rooma numbreid (siis punkti ei lisata).


Teemaga seotud mõisteid: naturaalarvud, harilikud murrud, kümnendmurrud, negatiivsed arvud, araabia numbrid, rooma numbrid.