Arvkiir

Arvkiir on kiir, mille alguspunktis on märgitud arv 0. Edasi on vabalt valitud ühiklõikude kaugusel järgmised naturaalarvud kasvavas järjekorras. Arvkiirt võime vajaduse korral pikendada kuitahes kaugele.

arvkiired

Teemaga seotud mõisteid: arv ja number, arvtelg, kiir, skaala.