Arvu klassid

Suuremate naturaalarvude lugemiseks ja kirjutamiseks ühendatakse nende järgud alates paremalt kolmekaupa rühmadesse. Neid rühmi nimetatakse klassideks.

Selleks, et viie-, kuue- jne kohalisi arve oleks kergem lugeda, jäetakse arvu klasside vahe suuremaks.

Näide.

12 628 508.


Teemaga seotud mõisteid: arvude kümnendsüsteem, arvu järgud, järguühik.