Arvud 0 ja 1 matemaatilistes tehetesa + 0 = a
a - 0 = a
a ∑ 0 = 0
a ∑ 1 = a
a : 1 = a
a : a = 1 (kusjuures a ei ole 0)
0 : a = 0 (kusjuures a ei ole 0)

NB! Nulliga ei saa jagada.
       Nšiteid.

5 + 0 = 5
5 – 0 = 5
5 ∑ 0 = 0
5 ∑ 1 = 5
5 : 1 = 5
5 : 5 = 1
0 : 5 = 0