Liitmise vahetuvusseadus (kommutatiivsuse seadus)

Summa ei muutu, kui muudame liidetavate järjekorda.

2 + 3 = 3 + 2 = 5

a + b = b + a