Liitmise ühenduvusseadus (assotsiatiivsuse seadus)

2 + (3 + 4) = 9 Arvuta õuntega!

(2 + 3) + 4 = 9 Arvuta õuntega!

(2 + 4) + 3 = 9 Arvuta õuntega!

Kahe arvu summa liitmiseks mingi arvuga võib liita selle arvuga enne ühe liidetava ja siis tulemusega teise liidetava.

2 + (3 + 4) = (2 + 3) + 4 = (2 + 4) + 3 = 9

a + (b + c) = (a + b) + c = (a + c) + b

Seda seadust on hea kasutada peastarvutamisel.

17 + (29 + 13) = (17 + 13) + 29 = 30 + 29 = 59