Korrutamise vahetuvusseadus (kommutatiivsuse seadus)

Korrutis ei muutu, kui muudame tegurite järjekorda.

2 · 3 = 3 · 2 = 6

a · b = b · a