Korrutamise ühenduvusseadus (assotsiatiivsuse seadus)

Kahe arvu korrutise korrutamisel mingi arvuga võib selle arvuga korrutada esmalt ühe teguri ja tulemusega teise teguri.

joonis 1 Mitu sellist kuupi vajatakse järgmiste risttahukate ladumiseks?

joonis 2

Kõik need risttahukad koosnevad 2 · 3 · 4 kuupidest.
Risttahukatel on erinevad põhja pindalad: 2 · 3, 2 · 4 ja 3 · 4.
Samuti on neil erinevad kõrgused: 4, 3 ja 2.

V = SP · H

(2 · 3) · 4 = (2 · 4) · 3 = 2 · (3 · 4) = 24

a · (b · c) = (a · b) · c = (a · c) · b