Korrutamise jaotuvusseadus (distributiivsuse seadus)

Summa korrutamiseks mingi arvuga võib korrutada selle arvuga iga liidetava ja tulemused liita.

joonis3

Ühes reas on 3 + 5 ringi, kahes reas on 2 · (3 + 5) = 2 · 3 + 2 · 5 = 16 ringi.

Punaseid ringe on 2 · 3, valgeid ringe on 2 · 5. Kokku on 2 · 3 + 2 · 5 = 16 ringi.

a · (b + c) = a · b + a · c

Seadust on hea kasutada peastarvutamisel.
7 · (10 + 8) = 7 · 10 + 7 · 8 = 70 + 56 = 126
18 · 11 = 18 · (10 + 1) = 18 · 10 + 18 · 1 = 180 + 18 = 198