Korrutise jagamise seadus

Kahe arvu korrutise jagamiseks mingi arvuga võib selle arvuga jagada ühe teguri ja tulemuse korrutada teise teguriga.

(51 · 13) : 17 = (51 : 17) · 13 = 3 · 13 = 39

(a · b) : c = (a : c) · b = a · (b : c)