Summa jagamise seadus

Summa jagamiseks mingi arvuga võib jagada iga liidetava selle arvuga ja tulemused liita.

Jaota 6 punast ja 4 rohelist õuna võrdselt kahele lapsele.

Esimene võimalus.
Liita õunad ja jagada võrdselt kahele lapsele.
(6 + 4) : 2 = 5

Teine võimalus.
Jagada punased õunad kahele lapsele ja rohelised õunad kahele lapsele.
6 : 2 + 4 : 2 = 5

Mõlemal juhul selgub, et kumbgi laps saab 5 õuna.

(6 + 4) : 2 = 6 : 2 + 4 : 2 = 5

(a + b) : c = a : c + b : c

Seadust on hea kasutada peastarvutamisel.
96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 80 : 4 + 16 : 4 = 20 + 4 = 24