Jagatise põhiomadus

Jagatis ei muutu, kui jagatav ja jagaja korrutada või jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

6 : 3 = (6 · 100) : (3 · 100)= 600 : 300 = 2

360 : 60 = (360 : 10) : (60 : 10) = 36 : 6 = 6

800 : 25 = (4 · 800) : (4 · 25) = 3200 : 100 = 32

a : b = (a · n) : (b · n)

a : b = (a : n) : (b : n)