Brutopalk ja netopalk

Brutopalk on töötaja palk koos tulumaksu ja mõnede teiste maksudega.

Netopalk on see rahasumma, mis pärast maksude maha arvestamist töötajale välja makstakse.

Näide.

Ülesanne.
Kui palju saab töötaja palgapäeval palka, kui tema brutopalk on 5240 krooni? Sellest arvestatakse maha töötuskindlustus 1%, pensionikindlustus 2% ja tulumaks 24%. Tulumaksuvaba on 1700 krooni.

Kõik maksud võetakse täiskroonides. Tulumaks võetakse järelejäänud summalt (kui töötuskindlustus ja pensionikindlustus on maha arvestatud).

Lahendus.
1) Kui suur on töötuskindlustus?
0,01 · 5240 = 52,4 52 (kr)

2) Kui suur on pensionikindlustus?
0,02 · 5240 = 104,8 105 (kr)

3) Kui suurelt summalt makstakse tulumaksu?
Maksustatav summa = brutopalk – tulumaksuvaba miinimum – töötuskindlustus – pensionikindlustus
5240 – 1700 – 52 – 105 3383 (kr)

4) Kui suur on tulumaks?
0,24 · 3382,8 = 811,92 812 (kr)

5) Kui suur on netopalk?
Netopalk = brutopalk – töötuskindlustus – pensionikindlustus – tulumaks
5240 – 52 – 105 – 812 = 4271 (kr)

Vastus. Töötaja saab palgapäeval kätte 4271 krooni (netopalk).


Teemaga seotud mõisteid: protsendi mõiste, protsentarvutus.