Geomeetrilised kujundid

Selleks, et tutvuda vastava kujundiga lähemalt, tee hiireklõps vastaval kujundil.

Tasapinnalisi geomeetrilisi kujundeid.

tasapinnalised geomeetrilised kujundid

Ruumilisi geomeetrilisi kujundeid.

ruumilised geomeetrilised kujundid

Geomeetriliste kujundite loetelu: punkt, sirglõik, kiir, sirge, murdjoon, hulknurk, nurk, ring, kolmnurk, ruut, ristkülik, viisnurk, kuusnurk, kuup, risttahukas, kera, silinder, koonus, prisma, püramiid.