Graafik

Graafik näitab, kuidas üks suurus muutub sõltuvalt teisest suurusest.

Graafikul saab kujutada näiteks temperatuuri muutumist mõõdetuna erinevatel kellaaegadel, matkajate poolt läbitud tee pikkust jne.

graafik graafik