Harilike murdude jagamine

Hariliku murru jagamisel korrutame jagatava jagaja pöördarvuga.

Näide 1.Sama näide esitatud sammude kaupa koos selgitustega.

Täisarvu jagamisel hariliku murruga teisendame täisarvu eelnevalt harilikuks murruks. Seejärel korrutame jagatava jagaja pöördarvuga.

Näide 2.

Segaarvu jagamisel hariliku murruga teisendame segaarvu eelnevalt liigmurruks. Seejärel korrutame jagatava jagaja pöördarvuga.

Näide 3.

Hariliku murru jagamisel täisarvuga teisendame täisarvu eelnevalt liigmurruks. Seejärel korrutame jagatava jagaja pöördarvuga.

Näide 4.

Hariliku murru jagamisel segaarvuga teisendame segaarvu eelnevalt liigmurruks. Seejärel korrutame jagatava jagaja pöördarvuga.

Näide 5.

Segaarvu jagamisel segaarvuga teisendame mõlemad segaarvud eelnevalt liigmurdudeks. Seejärel korrutame jagatava jagaja pöördarvuga.

Näide 6.


Teemaga seotud mõisteid: harilikud murrud, pöördarv, segaarv, tehted harilike murdudega, jagamine.