Harilike murdude korrutamine

Harilike murdude korrutamisel korrutatakse murdude lugejad omavahel ja murdude nimetajad omavahel.

Näide 1.

Täisarvu korrutamisel hariliku murruga teisendame täisarvu eelnevalt harilikuks murruks. Seejärel korrutame murdude lugejad omavahel ja murdude nimetajad omavahel.

Näide 2.

Segaarvu korrutamisel hariliku murruga teisendame segaarvu eelnevalt liigmurruks. Seejärel korrutame murdude lugejad omavahel ja murdude nimetajad omavahel.

Näide 3.

Segaarvu korrutamisel segaarvuga teisendame segaarvud eelnevalt liigmurdudeks. Seejärel korrutame murdude lugejad omavahel ja murdude nimetajad omavahel.

Näide 4.

Täisarvu korrutamisel segaarvuga teisendame täisarvu ja segaarvu eelnevalt liigmurdudeks. Seejärel korrutame murdude lugejad omavahel ja murdude nimetajad omavahel.

Näide 5.


Teemaga seotud mõisteid: harilikud murrud, tehted harilike murdudega, segaarv, korrutamine.