Harilike murdude lahutamine

Harilike murdude lahutamisel teisendame murrud eelnevalt ühenimelisteks (leiame ühise nimetaja) ning seejärel lahutame murru lugejad. Ühiseks nimetajaks sobib kõige paremini nende arvude vähim ühiskordne.

Ühenimeliste murdude lahutamisel lahutame nende murdude lugejad, nimetaja jääb endiseks.

Näide 1.

Erinimeliste murdude lahutamisel

  1. teisendame murrud ühenimelisteks,
  2. lahutame nende lugejad, nimetaja jääb endiseks.

Näide 2.

Täisarvust murru lahutamisel

  1. eraldame täisosast ühe ühelise ja teisendame see murruks, mille nimetaja on võrdne vähendaja nimetajaga;
  2. jätame täisosa muutmata, murdosast lahutame murdosa.

Näide 3.Näide 4.

Segaarvust segaarvu lahutamisel lahutame täisosast täisosa ja murdosast murdosa.

Näide 5.

Kui segaarvust segaarvu lahutamisel on vähendaja murdosa vähendatava murdosast suurem, suurendame vähendatava murdosa selle täisosa arvelt. Seejärel lahutame täisosast täisosa ja murdosast murdosa.

Näide 6.


Teemaga seotud mõisteid: harilikud murrud, tehted harilike murdudega, lahutamine, vähim ühiskordne.