Harilike murdude liitmine

Harilike murdude liitmisel teisendame murrud eelnevalt ühenimelisteks ning seejärel liidame murru lugejad.

Harilike murdude liitmisel leiame ühise nimetaja. Ühiseks nimetajaks sobib kõige paremini nende arvude vähim ühiskordne.

Ühenimeliste murdude liitmisel liidame nende murdude lugejad, nimetaja jääb endiseks.

Näide 1.Näide 2.

Erinimeliste murdude liitmisel

  1. teisendame murrud ühenimelisteks,
  2. liidame murdude lugejad, nimetaja jääb endiseks.

Näide 3.Näide 4.Näide 5.

Segaarvude liitmisel

  1. liidame täisosad,
  2. liidame murdosad,
  3. liidame täisosade summale murdosade summa.

Näide 6.Näide 7.Näide 8.


Teemaga seotud mõisteid: harilikud murrud, harilike murdudega arvutamine, harilike murdude laiendamine, liitmine, vähim ühiskordne.