Hariliku murru teisendamine kümnendmurruks

Harilikku murdu võib vaadelda kui jagatist.

Hariliku murru teisendamisel kümnendmurruks jagatakse murru lugeja murru nimetajaga.

Vahel jääb jagamisel kümnendmurru murdosas korduma mingi number või numbrite rühm. Selliseid kümnendmurde nimetatakse lõpmatuteks perioodilisteks kümnendmurdudeks. Korduvat numbrit või numbrite rühma nimetatakse perioodiks. Tavaliselt kirjutatakse periood sulgudesse.

Näited.

Arvutamisel lõpmatud perioodilised kümnendmurrud ümardatakse. Sobiva järguni ümardatud ligikaudset arvu nimetatakse hariliku murru kümnendlähendiks. Mida rohkem kümnendkohti alles jääb, seda täpsemad on arvutused.

Näited.


Teemaga seotud mõisteid: harilikud murrud, kümnendmurrud, lõplik ja lõpmatu kümnendmurd, ümardamine.