Hariliku murru põhiomadus

Hariliku murru väärtus ei muutu, kui korrutada või jagada murru lugejat ja nimetajat ühe ja sama nullist erineva arvuga.

hariliku murru põhiomadus

Teemaga seotud mõisteid: harilikud murrud, harilike murdude laiendamine, harilike murdude taandamine.