Harilikud murrud

Harilikud murrud on näiteks:

Harilik murd näitab, mitmeks võrdseks osaks on tervik jaotatud ja mitu sellist osa on võetud.

Joonisel on ring jaotatud neljaks võrdseks osaks ning kolm osa on värvitud kollaseks ja üks osa punaseks. Kollasele osale vastab murd    ning punase osa suuruse võib üles märkida murruga .

Harilik murd kui jagatis

Harilikku murdu võib vaadata kui jagatist. Murru nimetaja ei saa võrduda nulliga.

Harilik murd kui osamäär

Harilik murd näitab osa suurust võrreldes tervikuga.

4 õuna jagati kahe lapse vahel.

1 õun jagati kahe lapse vahel.

Ülesanne.
Peenral õitses 12 tulpi. olid punased, ülejäänud olid kollased. Kui palju oli peenral kollaseid tulpe?

Vaata joonist. 12 tulpi on 1 tervik.

12 lillest on punased tulbid.

Mitu punast tulpi on peenral?Mitu kollast tulpi on peenral?

12 – 9 = 3 (kollast tulpi).

Vastus. Peenral on 3 kollast tulpi.


Teemaga seotud mõisteid: hariliku murru põhiomadus, hariliku murru laiendamine, hariliku murru taandamine, harilike murdudega arvutamine, osa leidmine arvust, osamäär.