Intressid

Intress on tasu raha kasutamise eest.

Kui me pangas raha hoiustame, maksab pank meile intresse. Kui me pangast raha laename, peame maksma pangale intresse. Intresse maksame rahas.

Intressi suurus sõltub kokkulepitud intressimäärast. Intressimäär on protsentides laenusummast tavaliselt 1 aasta kohta. Sellisel juhul näitab intressimäär, mitu protsenti laenusummast aasta jooksul laenule lisandub.

6. klassis kasutame ülesannete lahendamisel lihtintressi, st eelmise aasta intressi uue aasta intresside arvutamisel ei arvesta.

Näide 1.
Kevin pani panka tähtajalisele hoiusele 10 000 krooni kaheks aastaks intressimääraga 7% aastas. Kui palju raha saab ta tagasi 2 aasta pärast?

Lahendus.
1) Ühe aasta intressimäär on 7%.
7% = 0,07
Aasta intress on
0,07 . 10 000 = 700 (kr).

2) Arvutame 2 aasta intressi
2 . 700 = 1400 (kr).

3) Koos intressidega saab hoiustaja tagasi
10 000 + 1400 = 11 400 (kr).

Vastus. Kevin saab tagasi 11 400 kr.

Näide 2.
Talumees võttis lauda katuse remondiks pangast laenu 15 000 krooni 2-aastase tähtajaga, intressimääraga 14% aastas. Kui palju peab talumees kahe aasta jooksul pangale tagasi maksma?

Lahendus.
1) Ühe aasta intressimäär on 14%.
14% = 0,14
Aasta intress on 0,14 . 15 000 = 2100 (kr).

2) Arvutame kahe aasta intressi 2 . 2100 = 4200 (kr).

3) Kokku tuleb 2 aasta jooksul tagastada 15 000 + 4200 = 19 200 (kr).

Vastus. Talumees peab pangale tagasi maksma 19 200 kr.


Teemaga seotud mõisteid: protsendi mõiste, protsentarvutus.