Jagamine

Jagamiseks nimetatakse kahe teguri korrutise ja ühe teguri järgi teise teguri leidmist.

Jagamine on korrutamise pöördtehe, seega jagamist saab kontrollida korrutamise abil.

6

 

:

 

3

 

=

 

2

jagatav

 

 

 

jagaja

 

 

 

jagatis

 

 

jagatis

 

 

Kontroll.
3 · 2 = 6

Jagamistehtel on kaks erinevat tähendust:
1) võrdseteks osadeks jaotamine (jaotame 6 lille võrdselt kahte vaasi) ja
2) mahutamine (mahutame 6 lille 2-kaupa vaasidesse).


Teemaga seotud mõisteid: naturaalarvude jagamine, kümnendmurdude jagamine, harilike murdude jagamine.