Jaguvus

Kui ühe naturaalarvu jagamisel teisega saadakse tulemuseks naturaalarv, siis öeldakse, et esimene arv jagub teisega.

Naturaalarvude jagamisel
1) arvud jaguvad täpselt või
2) tekib jagamisel jääk.

Näide 1.
35 : 5 = 7
Arv 35 jagub 5-ga, sest jagamisel jääki ei teki. Vaata, kuidas 35 jagub 5-ga.

Näide 2.
9 : 4 = 2, jääk 1
Arv 9 ei jagu 4-ga, sest jagamisel tekib jääk. Vaata, kuidas tekib jääk.

Naturaalarvude jagamisel on võimalik eelnevalt hinnata, kas tulemuseks on naturaalarv või tekib jagamisel jääk. Selleks kasutatakse jaguvuse tunnuseid.


Teemaga seotud mõisteid: jagamine, jaguvuse tunnused.