Järguühik

Arvu järguühikuiks nimetatakse arve 1, 10, 100, 1000 jne.

Need arvud on loendamisel ühikuteks (üheline, kümneline, sajaline, tuhandeline jne).


Teemaga seotud mõisteid: arvude kümnendsüsteem, järguühiku kordne, järguühiku kordsete summa.