Järguühiku kordne

Järkarve on võimalik esitada järguühikute kordsena.


Teemaga seotud mõisteid: järkarv, järguühik, arvude kümnendsüsteem.