Järkarv

Järkarvudeks nimetatakse arve, mis kirjutatakse ainult ühe nullist erineva numbri ja sellele järgnevate nullide abil.

Näide.

on järkarvud.


Teemaga seotud mõisteid: arvude kümnendsüsteem, arv järkarvude summana.