Kera

Kera on pöördkeha. Keraks nimetatakse keha, mis tekib ringi pöörlemisel ümber oma diameetri.

kera

Teemaga seotud mõisteid: geomeetrilised kujundid, ring.