Keskristsirge

Sirget, mis on risti lõiguga ja läbib lõigu keskpunkti , nimetatakse selle lõigu keskristsirgeks.

Lõigu keskristsirge iga punkt on selle lõigu mõlemast otspunktist ühel ja samal kaugusel.

Kuidas joonestada lõigule keskristsirge?

lõigu keskristsirge

Teemaga seotud mõisteid: sirge, lõik.