Kiir

Sirglõigu pikendamisel üle ühe otspunkti saame kiire. Kiire pikkust ei ole võimalik mõõta, sest sirglõiku saab pikendada üle ühe otspunkti lõpmatult kaugele.

kiir

Teemaga seotud mõisteid: arvkiir, sirglõik, geomeetrilised kujundid.