Kiirus

Kiirus on punkti asukoha muutus ajaühikus. Kiirus näitab, kui suure vahemaa läbib keha 1 ajaühikus.
Keskmise kiiruse arvutamiseks tuleb läbitud tee pikkus jagada selleks kulunud ajaga.
Lahendades liikumisülesandeid, võime kasutada valemit

Teepikkust mõõdame tavaliselt sentimeetrites, meetrites, kilomeetrites jne.

Aega mõõdame tavaliselt sekundites, minutites, tundides jne.

Kiirust mõõdame tavaliselt km/h (loe kilomeetrit tunnis), m/s (loe meetrit sekundis) jne.

Näide matkajate liikumisest.

Siit leiad testi erinevate liikumiskiiruste kohta.


Teemaga seotud mõisteid: graafik, aeg, ajamõõdud, pikkusühikud.