Kilomeeter

Kilomeetrit tähistame km.

Pikkuste mõõtmisel on meil põhiühikuks meeter.

Kilomeeter on 1000 meetrit.

Eesliide kilo- (tähis k) tähendab tuhat.

1 km = 1000 m


Teemaga seotud mõisteid: millimeeter, sentimeeter, meeter, pikkusühikud, eesliited.