Kolmnurga alus ja kõrgus

Kolmnurga aluseks nimetatakse seda kolmnurga külge, mille suhtes kõrgus määratakse.

Kolmnurga kõrgus on alusele selle vastastipust joonestatud ristlõik ning ka selle ristlõigu pikkus. Vajaduse korral võib kõrguse joonestamiseks kolmnurga alust pikendada (nürinurkse kolmnurga puhul).

kolmnurga kõrgus

Kolmnurga kõrguse võib joonestada igale kolmnurga küljele, seega võib aluseks olla iga kolmnurga külg.


Teemaga seotud mõisteid: kolmnurk.