Kolmnurga pindala

Kolmnurga pindala on võrdne kolmnurga aluse ja kõrguse poole korrutisega.
Kolmnurga pindala suurus ei sõltu sellest, missugusele küljele kõrgus joonestada.

Tuletame täisnurkse kolmnurga pindala valemi ja mis tahes kolmnurga pindala valemi.

Näiteid kolmnurga pindala arvutamisest.

Kolmnurga pindala arvutamine, kui joonestada kõrgus küljele a.

Kolmnurga pindala arvutamine, kui joonestada kõrgus küljele b.

Kolmnurga pindala arvutamine, kui joonestada kõrgus küljele c.


Teemaga seotud mõisteid: kolmnurk, kolmnurga alus ja kõrgus.