Tuletame täisnurkse kolmnurga pindala valemi

Joonestame täisnurkse kolmnurga ABC. Täiendame selle ristkülikuni, saame veel ühe täisnurkse kolmnurga.

Ristküliku diagonaal AB jaotab ristküliku kaheks võrdseks osaks, sest
AC = BD ( võrdsed kui ristküliku vastasküljed)
AD = BC ( võrdsed kui ristküliku vastasküljed)
AB = AB ( ühine külg)
Kolmnurga ABC kolm külge on vastavalt võrdsed kolmnurga ABD kolme küljega, järelikult need kolmnurgad on tunnuse KKK põhjal võrdsed. .

Kui ristküliku diagonaal jaotab ristküliku kaheks võrdseks kolmnurgaks, siis täisnurkse kolmnurga ABC pindala on pool ristküliku pindalast.

Täisnurkse kolmnurga pindala võrdub kaatetite poole korrutisega. Kaatet b on ühtlasi kolmnurga kõrgus h, seetõttu võime valemi kirjutada kujul .