Kolmnurk


Kolmnurgaks nimetatakse kolme punktiga määratud kinnist murdjoont koos tasandi osaga, mida see murdjoon piirab.

Joonisel oleva kolmnurga moodustab kinnine murdjoon, mille tipud on A, B ja C. Murdjoone lülid on kolmnurga küljed. Kolmnurga külgede märkimiseks on mitu moodust.
Külgi võib märkida AB, BC, AC või a, b, c.

kolmnurk

Kolmnurga iga külg on lühem kahe ülejäänud külje summast.
a < b + c
b < a + c
c < a + b
Murdjoone tipud on kolmnurga tipud. Joonisel oleva kolmnurga tippudeks on punktid A , B ja C .
Kirjas märgitakse kolmnurka ABC lühidalt ABC.

Kolmnurgal on kolm nurka.


Teemaga seotud mõisteid: kolmnurga alus ja kõrgus, kolmnurga nurgad, kolmnurga pindala, kolmnurga ümbermõõt, kolmnurkade liigitamine, kolmnurkade võrdsus, kolmnurkade võrdsuse tunnused.