Kolmnurkade liigitamine

Kolmnurki liigitatakse külgede järgi

ja nurkade järgi

Erikülgne on kolmnurk, mille kõik küljed on erineva pikkusega.

erikülgne kolmnurk

Algusesse.

Võrdhaarne on kolmnurk, mille vähemalt kaks külge on võrdsed.

võrdhaarne kolmnurk

Võrdhaarse kolmnurga eriliik on võrdkülgne kolmnurk, mille kõik kolm külge on võrdsed.

võrdkülgne kolmnurk

Algusesse.

Teravnurkne on kolmnurk, mille kõik nurgad on teravnurgad, s.o väiksemad kui 90o

teravnurkne kolmnurk

Algusesse.

Täisnurkne on kolmnurk, mille üks nurk on täisnurk.

täisnurkne kolmnurk

Algusesse.

Nürinurkne on kolmnurk, mille üks nurk on nürinurk, s.o suurem kui 90o.

nürinurkne kolmnurk

Algusesse.


Teemaga seotud mõisteid: kolmnurk, nurk.