Kolmnurkse püstprisma ruumala

V = Sp . H

V - ruumala

Sp - põhja pindala

H - püstprisma kõrgus

kolmnurkne püstprisma

Teemaga seotud mõisteid: kolmnurkne püstprisma, kolmnurkse püstprisma pindala.